KVK Tienen-Hageland stelt visienota voor Printervriendelijke versie

KVK Tienen – Hageland wil uitgroeien tot een stabiele en succesvolle voetbalclub in het Hageland. Ze heeft de ambitie om in de toekomst te voetballen in derde of tweede  klasse. Daarbij speelt een uitstekende jeugdwerking een belangrijke rol. Naast het sportieve is ook het sociale aspect erg belangrijk. Voetbal is voor KVK Tienen – Hageland een maatschappelijk project. Dat alles dient te gebeuren binnen een gezonde juridische en financiële structuur die de continuïteit van de club garandeert. Ook een degelijke infrastuctuur speelt een belangrijke rol.
 
EEN SPORTIEF PROJECT MET EXTRA AANDACHT VOOR JONGEREN
 
KVK Tienen–Hageland wil met goed voetbal de aantrekkingpool zijn voor de jeugd uit de regio. Daarbij hecht de club veel belang aan het optimaliseren van relaties met andere clubs uit de onmiddellijke omgeving en de diverse onderwijsinstellingen. KVK Tienen – Hageland legt niet alleen nadruk op de sportieve ontwikkeling van de speler, maar heeft ook aandacht voor de sociale dimensie van een gezonde vrijetijdsbesteding. De club speelt in de regio bovendien een belangrijke rol als katalysator voor voetbaltalent. Heel wat spelers die hun opleiding genoten bij KVK Tienen maken nu reeds het mooie weer in de provinciale reeksen. 
 
De club zet hoog in op een prima doorstroming van jeugdspelers en beloften naar het eerste elftal. De technische staf houdt zich naast de eerste ploeg ook bezig met de talentvolle jongeren die zich binnen de club ontwikkelen. Minstens de helft van de spelers van het eerste elftal komt uit de eigen jeugdwerking, aangevuld met spelers die door hun ervaring een meerwaarde betekenen voor de kern. De sportieve doelstelling is een stek in derde of tweede klasse.
 
EEN DEGELIJKE EN OPTIMAAL BENUTTE INFRASTRUCTUUR
 
Gezien de verouderde infrastructuur te Oorbeek en vooral Grimde stelt KVK Tienen – Hageland voor de activiteiten van de jeugdploegen in de toekomst te centraliseren op één locatie. Daarbij gaat de voorkeur uit naar het Houtemveld, omdat daar nu reeds drie terreinen aanwezig zijn. Deze sportsite zou gefaseerd uitgebouwd kunnen worden, wat overigens ook ten goede komt van andere clubs, bedrijven en scholen. Door de aanleg van kunstgrasvelden zou de bezettingsgraad van de velden kunnen stijgen en kan er steeds in optimale omstandigheden getraind worden. Op die manier kan de Stad Tienen haar sportinfrastructuur centraliseren en optimaal laten gebruiken. 
 
Hoewel het Bergéstadion vandaag de dag voldoet aan de eisen van de voetbalbond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken moeten we oog hebben voor de vele gebreken ervan (barsten en scheuren, vochtinsijpeling, geen enkele aanpassing voor rolstoelgebruikers, de toestand en ligging van de keuken, het ontbreken van isolatie…). De aanleg van een kunstgrasveld in het Bergéstadion kan deze site veel rendabeler maken. Naast de eerste ploeg die er zou kunnen trainen en spelen, zouden ook  de wedstrijden van de beloften er kunnen gespeeld worden. Ook de Tiense damesploeg zou dan actief kunnen zijn in het Bergéstadion. Zelfs ploegen uit de provinciale reeksen zouden hun wedstijden kunnen afwerken in het Bergéstadion. 
 
Uit de vorige twee paragrafen kan worden afgeleid dat KVK Tienen-Hageland de site Grimde en Berberendael na de vereiste investeringen kan verlaten. De eigenaar, de Stad Tienen, kan ze dan ten gelde maken. KVK Tienen – Hageland wil samen met de Stad Tienen de fierheid en ambitie tonen om te werken aan een stabiele club in een degelijke infrastructuur.
 
EEN GEZOND EN TRANSPARANT FINANCIEEL BELEID
 
Om dit alles waar te maken is een gezond financieel beleid een absolute voorwaarde. De club maakte daarom werk van een sluitende en transparante meerjarenbegroting voor de volgende vijf jaar. Hoofdsponsors DKV en Tiense Suiker bevestigden hun geloof in het project van KVK Tienen–Hageland met een nieuw engagement. Er wordt doorlopend werk gemaakt van het aantrekken van nieuwe sponsors, groot of klein. De club wil daarbij ook een ontmoetingsplaats zijn voor zakenmensen die elkaar in een ontspannen omgeving wensen te ontmoeten.
 
EEN OPEN, TRANSPARANTE EN EENDUIDIGE COMMUNICATIE
 
KVK Tienen–Hageland vindt het belangrijk om iedereen te voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. Een dynamisch en ad hoc communicatiebeleid verhoogt de beleving rond een club en en nauwere betrokkenheid van leden, supporters, sponsors, speler, de KBVB, de pers, de Stad Tienen en andere stakeholders.
 
EEN SOCIALE CLUB ALS ONTMOETINGSPLAATS VOOR ALLEN
 
Door kansarmen in contact te brengen met spelers kunnen we aangeven dat ze dankzij attitude, volharding, relativering, hygiëne en gezonde voeding een stap vooruit kunnen zetten in het leven en hun zelfwaardegevoel kunnen verhogen. Voor onze spelers is dit een mooie kans om de problematiek van de kansarmoede te leren kennen. 
 
Onze spelers kunnen regelmatig instellingen voor personen met een handicap bezoeken en voetbalworkshops geven. De ervaring leert dat dit soort initiatieven sterk wordt gewaardeerd. KVK Tienen – Hageland vindt het ook belangrijk om grondig werk te maken van de toegankelijkheid van het Bergéstadion voor rolstoelgebruikers.
 
De club wil ook actief op zoek gaan naar manier om de buurt meer te betrekken bij het voetbalgebeuren. Dit verhoogt de sociale cohesie tussen de buurtbewoners en versterkt hun band met de club. Voetbal is wereldwijd één van de belangrijkste middelen om mensen met een verschillende (culturele) achtergrond samen te brengen.  Buurtbewoners kunnen bovendien mee ingeschakeld worden in de vrijwilligerswerking van de club. Daardoor leren zij de werking van de club kennen en ervaren ze anderzijds ook hoe het is om bij een club te horen. Ook de club wil nadrukkelijker aanwezig zijn in het maatschappelijke leven van de stad.
 
EEN  TOEKOMSTGERICHTE STRUCTUUR
 
De club kent een dubbele juridische structuur. VZW KVK Tienen-Hageland regelt alle voetbalactiviteiten en is ook houder van het stamnummer 132 bij de KBVB. De CVBA KVK Tienen verenigt alle commerciële activiteiten, de financiële verrichtingen en het gebruiksonderhoud van de infrastructuur. De CVBA KVK Tienen–Hageland maakt jaarlijks middelen over aan de VZW KVK Tienen–Hageland voor haar werking. Deze juridische entiteiten hanteren de principes van deugdelijk bestuur en rapporteren op regelmatige wijze aan haar stakeholders. Binnen de week na de statutaire algemene vergaderingen zullen vertegenwoordigers van alle politieke fracties uitgebreid geïnformeerd worden over de financiële en sportieve werking.
 
Een voetbalclub kan enkel bestaan door de inzet van vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Zij zijn actief op elk niveau van de club en vormen het fundament waarop de club is gebouwd.  Ook de supporters spelen een belangrijke rol. Op regelmatige tijdstippen is er overleg tussen de supportersclub  en KVK Tienen–Hageland. 
 
WE MAKEN ER SAMEN WERK VAN
 
Als vaste waarde in het nationale voetbal vervult KVK Tienen–Hageland een belangrijke rol in het bekendmaken van de Stad Tienen op nationaal vlak. Bovendien telt de club meer dan 500 spelers, trainers, medewerkers en vrijwilligers. De Stad Tienen heeft dan ook alle redenen om dit project mee te ondersteunen. 
 
Label(s):

>> Volgende wedstrijd

Tot in de
voorbereiding!
Hou de nodige afstand
en was regelmatig je handen


jong-kvk

Ontdek onze partnerbrochure

>> Kort

De eerste amateurklasse krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe naam: eerste nationale.

16/06/2020
Inkomende transfers: Jonas Laureys (Rupel Boom), Nick Spaenhoven (Rupel Boom), Axel Swerten (Patro Eisden Maasmechelen), Fred Farin (Rupel Boom), Dennis Van Vaerenbergh (FCV Dender EH), Ben Yagan (Patro Eisden Maasmechelen)
 
Uitgaande transfers: Dylan Vanwelkenhuysen (Brustem-Zepperen), Brecht Mombaerts (KVK Wellen), Marijn Convents (RC Hades), Jonathan Lusadusu (Overijse), Jannick Weeghmans (Spouwen-Mopertingen), William Acke (SK Kampenhout), Niel Bourguignon (KFC Diest) en Daimy Deflem (KFC Diest). We wensen hen veel succes bij hun nieuwe clubs!
 
Contractverlengingen: Hannes Meeus, Alexander Vos, Jonas Bogaerts, Lucas Damblon, Arthur Hannes, Amardeep Singh, Yari Deltour
 
28/03/2020

Vos en Convents trainden mee en geraken fit voor de wedstrijd tegen SK Pepingen-Halle. Matterne is geschorst. Selectie: Hannes, Amenga, Vos, Meeus, Weeghmans, Convents, Singh, Ventôse, Kempeneers, Claes, Bogaerts, Vanwelkenhuysen, Grancea, Deflem, Acke en Bourguignon.

07/03/2020

Opgelet: de geplande oefenwedstrijd van KVK Tienen tegen de beloften van OH Leuven, gepland vanavond 27 februari om 20 uur in het Bergéstadion gaat NIET door omwille van onverwachte wateroverlast.

27/02/2020
Voor de wedstrijd op het veld van KOSC Wijgmaal rekent trainer Claes op dezelfde spelers die een week eerder van Bocholt wonnen. Enkel Alexander Vos is twijfelachtig met een scheenbeenvliesontsteking. Selectie: Hannes, Meeus, Vos, Weeghmans, Matterne, Singh, Bogaerts, Claes, Ventôse, Convents, Vanwelkenhuysen, Acke, Deflem, Kempeneers en Amenga..
22/02/2020

In het weekend van 29 februari en 1 maart is er geen competitievoetbal voor het eerste elftal van KVK Tienen. Op donderdag 27 februari wordt in het eigen Bergéstadion wel geoefend tegen de beloften van 1B-club OH Leuven. Aftrap om 20 uur.

22/02/2020

Jo Claes kan een beroep doen op een volledige spelerskern voor de wedstrijd tegen K. Bocholt VV. Enkel Hannes Meeus was eerder deze week ziek. Er is stormweer voorspeld. Vooralsnog ontving de club geen bericht over een afgelasting van de wedstrijd.

15/02/2020
Matterne keert terug bij de selectie voor de wedstrijd tegen Sporting Hasselt na een verplichte skireis. Alexander Vos ondervindt nog hinder van zijn onderbeen. Lucas Damblon (hamstrings) trainde voluit. Grancea was begin van de week ziek en is twijfelachtig. Selectie: Hannes, Meeus, Bogaerts, Weeghmans, Matterne, Singh, Kempeneers, Claes, Ventôse, Convents, Vanwelkenhuysen, Acke, Grancea (?), Damblon (?) Bourguignon en Amenga.
01/02/2020

Wegens financiële perikelen stapt KFC Duffel uit de competitie en worden alle punten verzameld in wedstrijden tegen de club geschrapt. Hierdoor verliest KVK Tienen drie punten in de rangschikking. KVK blijft wel aan de leiding op basis van het aantal gewonnen wedstrijden.

30/01/2020

Alexander Vos (hamstrings) is nog onzeker voor de wedstrijd tegen K. Berchem Sport. Doelman Mombaerts hervatte de trainingen. Selectie: Hannes, Meeus, Vos, Weeghmans, Matterne, Singh, Kempeneers, Bogaerts, Claes, Ventôse, Vanwelkenhuysen, Acke, Convents, Deflem, Bourguignon.

18/01/2020

Ontdek onze partnerbrochure